Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen
  • Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
  • Forslag
  • Valg til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter
  • Valg af administrator
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Læs mere om generalforsamlingen i vores Vedtægter

Referater

Du finder tidligere referater under Offentlige dokumenter

Indsend dit forslag til næste generalforsamling

captcha

KONTAKT BESTYRELSEN

 

Mette Marie Thomsen - formand
Helle Ring-Knudsen - næstformand
Birgitte Frisgaard Frost - bestyrelsesmedlem
Mette Ginnerup - bestyrelsesmedlem
Ane Ullerup Lester - suppleant

 

 

KONTAKT ØVRIGE