Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen
 • Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
 • Forslag
 • Valg til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter
 • Valg af administrator
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Læs mere om generalforsamlingen i vores Vedtægter

Referater

Du finder tidligere referater under Offentlige dokumenter

Indsend dit forslag til næste generalforsamling

  captcha

  Kontakt bestyrelsen

  Mette Marie Thomsen - formand
  Helle Ring-Knudsen - næstformand
  Birgitte Frisgaard Frost - bestyrelsesmedlem
  Mette Ginnerup - bestyrelsesmedlem
  Ane Ullerup Lester - suppleant

  Du kan kontakte bestyrelsen på bestyrelse@ellesletten2.dk

   

  Kontakt øvrige

  Privatlivspolitik

  Privatlivspolitik for Andelsboligforeningen Ellesletten 2
  GDPR del 1 - Andelsboligforeningen Ellesletten 2

  Cookies

  På ellesletten2.dk bruger vi ikke cookies.