Generalforsamling

Næste generalforsamling bliver mandag 8. april kl. 19.00

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen
 • Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
 • Forslag
 • Valg til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter
 • Valg af administrator
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Læs mere om generalforsamlingen i vores Vedtægter

Referater

Du finder tidligere referater under Offentlige dokumenter

Indsend dit forslag til næste generalforsamling

captcha

KONTAKT BESTYRELSEN

 • Anette Nørremark Nielsen – formand
 • Mette Marie Thomsen – næstformand
 • Rikke Jensen Stefansen – bestyrelsesmedlem
 • Helle Ring-Knudsen – bestyrelsesmedlem
 • Lene Ilic – suppleant

 

 

KONTAKT ØVRIGE