Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

​Bestyrelsen indkalder herved andelsboligforeningens medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes:

Tirsdag den 9. juni 2020 klokken 19.00 i foreningens fælleshus.

Indkaldelse GF 2020 (.pdf) – Fuldmagt (.pdf)

Indkomne forslag

Tilladelse til et ude-kæledyr

Vi vil endnu engang foreslå at det bliver tilladt at have en kat, som også må gå ud. Dvs. et ude-kæledyr pr. matrikel.
Hvis man kaster vand efter en kat holder den sig væk, så man kan godt ‘skræmme’ den væk fra sin egen lille have, hvis nogen er bange for at en kat ville slå sig ned i andre haver end dens egen.
Til gengæld er en kat godt til at få rotter og muldvarpe og mosegrise til at holde sig væk.

Fra Amanda, Thomas  og Anne – nr. 73

*****

Til generalforsamlingen vil jeg gerne stille følgende forslag til ændring af foreningens husorden, afsnittet om “Støj”:

Nuværende ordlyd:

“Støj, der kan genere andre beboere inkl. brug af værktøj, herunder el- og benzindrevne plæne- og hækklippere skal begrænses mest muligt og må kun foregå i tidsrummet kl. 9.00 til kl. 20.00 hverdage og kl. 12.00 til kl. 18.00 lørdag/søndag. Begrænsningen gælder dog ikke på de fælles arbejdsdage.”

Forslag til ny ordlyd:

“Støj, der kan genere andre beboere inkl. brug af værktøj, herunder el- og benzindrevne plæne- og hækklippere skal begrænses mest muligt og må kun foregå i tidsrummet kl. 9.00 til kl. 20.00 hverdage og kl. 10.00 til kl. 18.00 lørdag/søndag. Begrænsningen gælder dog ikke på de fælles arbejdsdage.”

Venlig hilsen Rikke Stefansen, nr. 69

 

****************

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen
 • Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
 • Forslag
 • Valg til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter
 • Valg af administrator
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Læs mere om generalforsamlingen i vores Vedtægter

Referater

Du finder tidligere referater under Offentlige dokumenter

Indsend dit forslag til næste generalforsamling

captcha

KONTAKT BESTYRELSEN

 • Anette Nørremark Nielsen – formand
 • Mette Marie Thomsen – næstformand
 • Rikke Jensen Stefansen – bestyrelsesmedlem
 • Helle Ring-Knudsen – bestyrelsesmedlem
 • Lene Ilic – suppleant

 

 

KONTAKT ØVRIGE