Generalforsamling

Næste generalforsamling bliver mandag d. 8. april kl. 19.00

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen
  • Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
  • Forslag
  • Valg til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter
  • Valg af administrator
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Læs mere om generalforsamlingen i vores Vedtægter

Referater

Du finder tidligere referater under Offentlige dokumenter

Indsend dit forslag til næste generalforsamling

captcha

KONTAKT BESTYRELSEN

Pernille Holmstrøm – formand

Klavs Lund – næstformand

Maria Elisabeth Nielsen – bestyrelsesmedlem

Thomas Stefansen – 1. suppleant

KONTAKT ØVRIGE