Arbejdsdage i 2020 er 2. maj, 13. juni, 15. august og 19. september. Sæt datoerne i din kalender.

Tømning af fælles haveaffaldscontainere sker hver tirsdag morgen fra 1. april til 30. november.
Undlad at bruge containerne efter 30. november.