Torsdag d. 11. juli klokken 18.00 afholdes en ekstraordinær generalforsamling i fælleshuset

Der er et punkt på dagsordenen:

  • Mandat til bestyrelse til at omlægge eksisterende 30-årigt fast forrentet lån fra 2 % til 1 %

Begrundelse:

Siden foreningen omlagde sit F10 flexlån ultimo 2017 har lånevilkårene ændret sig positivt. Foreningen har modtaget besked om, at det nu er fordelagtigt at omlægge foreningens lån fra 2 % til 1 %.

Da der er tale om et fast forrentet lån, med afdrag og 30 års løbetid, vil det betyde en samlet besparelse i lånets løbetid på cirka 1.800.000 kroner.

På årsbasis er besparelsen cirka 60.000 kroner.

Det nuværende lån har en restløbetid på cirka 28,5 år, det nye lån vil have en løbetid på 30 år. Begge er med afdrag, og dermed er der sikkerhed for de kendte udgifter i lang tid fremover.

Bestyrelsen vurderer, at det er en fordel for andelshaverne at acceptere en låneomlægning med de fremsatte betingelser, og anbefaler derfor et ja til dette forslag.

Da ferieperioden allerede er indtruffet, og en sådan beslutning skal tages med almindeligt flertal blandt andelshaverne, vil vi samtidig vedhæfte en fuldmagt til administrator, således at du ikke behøver at være tilstede på selve generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil gå rundt blandt andelshaverne for at indhente fuldmagter, og det er også muligt personligt at tilkendegive denne til administrator direkte på mail: akl@deas.dk, cc: bestyrelse@ellesletten2.dk

De bedste sommerhilsner
bestyrelsen