Akut opståede skader

Hvad gør du når skaden sker?

Hvad er en akut opstået skade?

  • En skade der opstår pludseligt, eller opdages uden forvarsel
  • En skade der har konsekvens for bygningen, eller bygningsdele hvis den ikke standses straks
  • En skade der kræver faglig indgriben fra håndværkere eller fagfolk

Hvad gør du når skaden sker?

Som andelshaver skal du håndtere skaden i en bestemt rækkefølge:

  • Stop skaden hurtigst muligt, så den ikke udvikler sig og kontakt DEAS’ skadeteam
    på tlf. 3946 6957 i DEAS’ åbningstid
  • Informer bestyrelsen på bestyrelse@ellesletten2.dk
  • Andelshaver/bestyrelsen skal anmelde skaden på DEAS hjemmeside hurtigst muligt.

Alt efter hvilken skade det drejer sig om, er forholdet mellem den skadelidte/skadeanmelder/forening – DEAS’ skadeteam og Codan – normalt er foreningens bestyrelse kun CC på ved opstart, anerkendelse samt afslutning af skaden.

DEAS skadeteam kontrollerer, om skadeanmeldelsen er korrekt udfyldt og sørger for, at manglende oplysninger-dokumenter bliver rekvireret.

DEAS skadeteam videresender anmeldelsen til CODAN, der anlægger skaden. Såfremt foreningen/skadelidte ønsker det, kan Codan rekvirere håndværkertaksator til besigtigelse, afgivelse af tilbud og herefter udbedring af skaden. Dette oplyses i kommentarfeltet i anmeldelsen.

Såfremt foreningen-anmelder ønsker at benytte egne håndværkere, skal der fremsendes tilbud, som skal godkendes af Codan før arbejdet igangsættes. 

Foreningen har altid pligt til at begrænse skade, så den ikke udvikler sig. Anmelder bliver løbende orienteret om sagen og er altid velkommen til at kontakte DEAS’ skadesteam.

Akut skade udenfor DEAS’ åbningstid

Opstår der en akut skade uden for DEAS’ åbningstid, viderestilles du automatisk til DEAS’ akutte døgnservice hos Belfor, når du ringer på hovednummeret 70 30 20 20.

Husk at skaden stadig skal anmeldes via hjemmesiden, selv om man kontakter DEAS’ døgnservice.

Kontakt bestyrelsen

Mette Marie Thomsen - formand
Helle Ring-Knudsen - næstformand
Birgitte Frisgaard Frost - bestyrelsesmedlem
Mette Ginnerup - bestyrelsesmedlem
Ane Ullerup Lester - suppleant

Du kan kontakte bestyrelsen på bestyrelse@ellesletten2.dk

 

Kontakt øvrige

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Andelsboligforeningen Ellesletten 2
GDPR del 1 - Andelsboligforeningen Ellesletten 2

Cookies

På ellesletten2.dk bruger vi ikke cookies.