Opståede skader

Vi skelner mellem husets installationer og de installationer som er andelshaverens eget ansvar.

Du kan som andelshaver ikke bestille en håndværker på foreningens vegne uden bestyrelsens godkendelse. Det samme gælder for problemer af forsikringsmæssig karakter på bygninger og faste installationer. Ved alvorlige skader og problemer, kontakt bestyrelsen hurtigst muligt.

Ansvaret for udbedring er fastlagt i foreningens vedtægter. Ansvaret for at stoppe og indsætte mod følgevirkninger af en skade er altid andelshaverens.

 

Husforsikring

Ellesletten II er gennem vores administrator DEAS forsikret hos Codan

Vores almindelige betingelser, husforsikring, erhvervsforsikring (.pdf)

Særlige-forsikringsbetingelser (.pdf)

KONTAKT BESTYRELSEN

Pernille Holmstrøm – formand

Klavs Lund – næstformand

Maria Elisabeth Nielsen – bestyrelsesmedlem

Thomas Stefansen – 1. suppleant

KONTAKT ØVRIGE