Akut opståede skader

Har du en akut opstået skade, læs her hvordan du skal forholde dig

Akut opstået skade

  • En skade der opstår pludseligt, eller opdages uden forvarsel
  • En skade der har konsekvens for bygningen, eller bygningsdele hvis den ikke standses straks
  • En skade der kræver faglig indgriben fra håndværkere eller fagfolk

Tekst på vej …

Husforsikring

Ellesletten II er gennem vores administrator DEAS forsikret hos Codan

Vores almindelige betingelser, husforsikring, erhvervsforsikring (.pdf)

Særlige-forsikringsbetingelser (.pdf)

Vi skelner mellem husets installationer og de installationer som er andelshaverens eget ansvar.

Du kan som andelshaver ikke bestille en håndværker på foreningens vegne uden bestyrelsens godkendelse. Det samme gælder for problemer af forsikringsmæssig karakter på bygninger og faste installationer. Ved alvorlige skader og problemer, kontakt bestyrelsen hurtigst muligt.

Ansvaret for udbedring er fastlagt i foreningens vedtægter. Ansvaret for at stoppe og indsætte mod følgevirkninger af en skade er altid andelshaverens.

 

 

KONTAKT BESTYRELSEN

  • Anette Nørremark Nielsen – bestyrelsesmedlem
  • Helle Ring-Knudsen – bestyrelsesmedlem
  • Rikke Jensen Stefansen – bestyrelsesmedlem
  • Mette Marie Thomsen – bestyrelsesmedlem

 

KONTAKT ØVRIGE