Opgaver

  • Gøngehusvej trænger meget til at blive klippet/beskåret og få renset fortov.
  • Beplantning på nordlig side af stor p-plads skal klippes.
  • Kanter på alle flisegange skal renses.
  • Feje lille p-plads (husk at parkere 1 m fra hækkene).
Hilsen havegruppen