Opgaver

  • Luge Ellesvinget
  • Rydde op i skur 1.
  • Rydde op i skur 2.
  • Feje lille p-plads (parker venligst bilerne 1 m fra hækken)
  • Alle kanter beskæres/klippes/luges
  • Beskære på skrænten bag fælleshuset
  • Nedtage og fjerne plankeværk

Hilsen havegruppen